دانشگاه آزاد اسلامی
کد کاربر
رمز
 


 کاربران محترم اتوماسیون اداری دیدگاه

 با توجه به پایان مهلت تغییر فرآیند احراز هویت سیستم اتوماسیون اداری چارگون در سازمان مرکزی، دسترسی به کارتابل با کلمه کاربری و رمزعبور پیشین امکان پذیر نمی باشد، لذا چنانچه پیرو اطلاعیه های پیشین تا کنون دراین خصوص اقدام نفرموده اید لطفا با ورورد به سامانه دانشگاه من با آدرسmy.iau.ac.ir اقدام به تبدیل کاربری اتوماسیون اداری دیدگاه نمائید و پس از آن با کد ملی و رمز عبور مربوط به سامانه دانشگاه من امکان استفاده
از کارتابل اتوماسیون اداری فراهم خواهد شد. شایان ذکر است پس از انجام فرآیند فوق از اینپس کد ملی به عنوان کد کاربری سیستم اتوماسیون اداری در نظر گرفته خواهد شد وهمچنین رمز عبور آن نیز، رمز عبور تعریف شده برای سامانه دانشگاه من می باشد. در صورت فراموشی رمز عبور لطفا از دانشگاه من با آدرس my.iau.ac.ir بازیابی رمز را بزنید.
شماره های تماس: 6857، 6854 

 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>